Fra kl 10 - 16
0NOK
I alt0,00 NOK
Vis indkøbskurv
Rask levering
Mange tilfredse kunder
14 dagers full returrett
Billig levering
God, prof. kundeservice
Salgsbetingelser

Bestilling

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisene er dagspriser. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ikke mulig å se tidligere bestillinger ved å logge på NordiskCampingutstyr.no. Hvis du ønsker å motta en kopi av bestillingsbekreftelsen, kan du sende en e-post til service@nordiskcampingutstyr.no

Barn og unge under 18 år

Du må være 18 år for å handle på NordiskCampingutstyr.no - hvis du er under 18 år, må du ha samtykke fra foreldrene dine.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

NordiskCampingutstyr.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt for "Priser".

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

NordiskCampingutstyr.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt. 

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom følgende betalingsmåter:

 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Kjøpsfinansiering med Klarna
 • Gavekort kjøpt på NordiskCampingutstyr.no

Beløpet vil bare bli trukket fra kortet ditt når varen sendes.
Når du kjøper med Klarna, vil du først motta varene dine. Deretter trekkes den rente- og gebyrfrie månedlige ytelsen, jf. gjeldende vilkår på Klarna. Hvis du angrer på kjøpet, vil betalingsavtalen med Klarna opphøre.

Levering

Uansett hvor mye du kjøper, koster forsendelsen xxx NOK når den leveres til pakkeboks.
Levering privat eller firmaadresse koster xxx NOK uansett hvor mye du kjøper.

Levering skjer med Bring. Leveringstiden er vanligvis 1-2 virkedager med mindre annet er oppgitt for den enkelte varen (vanligvis 5-8 virkedager). Noen varer kan leveres av speditør, forutsatt at tvi ikke kan sende varen med Bring. Dette gjelder f.eks. fortelt, markiser, klimaanlegg og større partier plastfliser til bruk som gulv i fortelt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NordiskCampingutstyr.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn normal utsalgspris, kan NordiskCampingutstyr.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil NordiskCampingutstyr.no gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Dersom leveringen blir forsinket har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). NordiskCampingutstyr.no har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss. 

Angrerett / returrett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på telefon +47 482 12 119 eller på service@nordiskcampingutrustning.no

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.

Angre en del av kjøpet

Hvis du har bestilt flere forskjellige varer i en ordre, men de blir levert hver for seg, løper fristen fra den dagen du mottok den siste varen. Hvis ordren består av flere partier eller deler, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottar den siste parti eller den siste delen.

Hvis du har kjøpt flere varer fra oss, har du muligheten til å sende en eller flere varer tilbake, selv om de ble kjøpt i en ordre. Vær oppmerksom på at du ikke får refundert fraktkostnadene hvis du angrer på en del av kjøpet ditt.

Returnering

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Du er kun ansvarlig for forringelse av verdien på varen, som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å bestemme varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Med andre ord, du kan prøve varen på samme måte som om du prøvde den i en fysisk butikk, men du må ikke ta den til faktisk bruk.

Hvis varen er prøvd i tillegg til det som er beskrevet ovenfor, anser vi den for å bli brukt, noe som betyr at ved kansellering av kjøpet, vil du bare motta en del eller ingen av kjøpesummen tilbake, avhengig av varens kommersielle verdi . Du må være spesielt oppmerksom på dette faktum hvis du f.eks. har kjøpt et telt, et markis/fortelt eller andre typer varer som tydelig vil bære det merket du måtte ha. har prøvd eller testet dem utendørs.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen 14 dager etter bruk av angreretten. 
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Visse varevolum eller dyre produkter kan ikke returneres med vanlig post. Dette gjelder f.eks. markiser, fortelt og større klimaanlegg. Kostnaden for å returnere disse varene forventes å koste maksimalt 1.000 NOK.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Angrer du på kjøpet ditt, vil du få pengene tilbake, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Hvis varen er svekket, trekker vi beløpet du er ansvarlig for. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldnede vilkår. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Varen sendes tilbake til:
Camping Comfort A/S
NordiskCampingutstyr.no
Hejreskovvej 11-B
DK-3490 Kvistgård
Danmark

Du kan også angre kjøpet ved å varsle oss og avlevere det personlig på adressen ovenfor.
Vi mottar ikke pakker uten levering, eller pakker sendt med kontantbetaling ved levering.

Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger, gjennom den ordren du ønsker å knytte reklamasjonskrav til. Vi kan også kontaktes på telefon +45 20 87 67 50 eller via service@nordiskcampingutstyr.no.

Du vil få en bekreftelse (returnummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 • holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
 • under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • under visse forutsetninger kreve prisavslag
 • under visse forutsetninger kreve erstatning
 • kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)
 • Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra NordiskCampingutstyr.no, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur. 

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning.

Hvis du sender inn ditt produkt til en av NordiskCampingutstyr.no sine servicepartnere, eller NordiskCampingutstyr.no sender ditt produkt videre til servicepartner, kan servicepartner ta kontakt med deg som kunde direkte.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen..

Varen sendes tilbake til:
Camping Comfort A/S
NordiskCampingutstyr.no
Hejreskovvej 11-B
DK-3490 Kvistgård
Danmark

Når du returnerer varen, vennligst legg ved en detaljert beskrivelse av problemet.
Det er viktig at feilen blir beskrevet nøye og at bildedokumentasjon er vedlagt eller sendt til service@nordiskcampingutstyr.no
Hvis vi mottar en godt beskrevet klage på e-post med relevant bildedokumentasjon vedlagt, fremmes saksbehandlingstiden betydelig

Vi mottar ikke pakker uten levering, eller pakker sendt med kontantbetaling ved levering.

Persondatapolitikk

Vi trenger følgende informasjon når du handler hos oss:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi registrerer og videreformidler din personlige informasjon for å levere varen til deg. Vi gir ikke informasjonen din videre til noen andre enn Bring.

Personopplysningene registreres hos Camping Comfort A/S og lagres i fem år, hvoretter informasjonen slettes.

Dataleder (DPO) hos NordiskCampingutstyr.no er Kurt Andreasen.

Som registrert hos Camping Comfort A / S via NordiskCampingutstyr.no, har du alltid rett til å sende oss dine innvendinger mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg. Du har disse rettighetene i henhold til personopplysningsloven. Henvendelser i denne forbindelse sendes til service@nordiskcampingutstyr.no

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker NordiskCampingutstyr.no, plasseres en informasjonskapsel på datamaskinen din.
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i webbrowser din og lar datamaskinen din bli gjenkjent hver gang du besøker nettstedet vårt. En informasjonskapsel er ikke et program, men en passiv fil, og kan ikke inneholde virus eller andre skadelig programmer

Vi bruker informasjonskapsler for å se hvem som besøker nettstedet vårt. På den måten kan vi føre statistikk over antall besøkende og om sidetrafikken. Det tillater oss å hele tiden optimalisere brukervennligheten til nettstedet og avtale med emner som passer dine ønsker.

Informasjonskapsler samler inn følgende informasjon om deg når du besøker NordiskCampingutstyr.no.

 • Browsertype
 • Operativsystem
 • IP adresse
 • URL til siden du besøker
 • Tid siden ble besøkt kl
 • Henvisning - hvis du har fulgt en lenke fra et annet nettsted til NordiskCampingutstyr.no, registrerer informasjonskapselen hvor du kom fra
 • Skjermoppløsning

Data fra informasjonskapsler kan ikke brukes til å samle inn personlig informasjon om deg.
Ingen informasjon fra informasjonskapsler overføres eller selges til tredjepart.
Hvis du ikke vil ha informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du når som helst blokkere eller slette dem. Du kan også velge å motta et varsel før en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din.

Logstatistik

Vi bruker loggstatistikk på NordiskCampingutstyr.no, som betyr at et statistikksystem samler informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra og hvor på nettstedet den er igjen, etc.Loggstatistikken brukes bare med det formål å optimalisere NordiskCampingutstyr.no og gjøre brukeropplevelsen bedre.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på NordiskCampingutstyr.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Vilkårene ble sist oppdatert 5. mai 2021.

Webshop fra Bewise